AĞACAN OĞULLARININ TARİHİ

Ağacan`lılar Azerbeycan`ın Gamerri şehrinin Menyeser köyünden göç ederek Çıldır`ın Purut köyüne(Eşmepınar) yerleşmiştir.Göç iki kardeşin önderliğinde yapılmıştır:Ağacan ve Emican.

İki kardeş, Ağacan ile Emican Purut'a yerleştikten uzun yıllar sonra oğullarını, zor şartlar altında kardeşleri olan Karacan'ı Azerbeycan`dan getirmek için gönderirler.Oğulları Göydağını aşıp giderken yolda yaşlı bir amcaya rastlarlar.Mola verdiklerinde hal hatır sorduktan sonra amcaya sorarlar:

- Gamerlinin Menyeser köyüne nasıl gideriz?

İhtiyar amcada derki:

- Niçin gidiyorsunuz gençler?

- Bizim orada 'Karacan' isminde bir amcamız var onu alıp Osmanlıya getireceğiz.

Amca derki:

- Sizler kimsiniz?

Gençler derki:

- Bizler Ağacan ve Emicanın oğullarıyız.

İhtiyar amca da:

-Ben Karacan'ım.

Tanıştıktan sonra geri dönerler.Bu arada Karacan dedenin evladı olmadığı için her hangi bir soyu yoktur.Ağacanlılar soyadını ondan almaktadırlar.

'Yukarı Cambaz' köyünde çeşmelerin bulunması o bölgede kervanların yoğunlaşmasına büyük bir sebep olmuş.O zamanki koşullara göre insanlar giyim ve gıda ihtiyacı develer sırtında kervanlarla sağlanmaktaymış.

Kervanların cambaz yeri olarak çeşme başında mola veriliyormuş.Ağacan alışveriş için cambaza gelir.'Burası köy için güzel bir yerleşim olur'diye düşünür.Bir dahaki alışverişe Emican gelir. O'da aynı düşüncededir.

Ağacan daha önce karar verdiği için Emican'dan ayrılır Cambaz'a yerleşir.Emican oğulları Purutlu Kamilağa soyadları(vural) ile ikametgah etmektedirler.

Ağacanoğulları iki soyad olarak anılmaktadır:

1.Karaca

2.Gökçe.(Gökçe soyadı 'Gökçe' dedenin ismini taşımaktadır.)

Ahacanlılar kendi aralarında 4 ayrılırlar.

1.Gökçeler

2.Ağail

3.İlyazgil

4.Garipgiller

Bu dedeler amca çocuklarıdır.

Köyümüzde sülalemizden 10 ev kalmıştır.Diğer aileler İstanbul,Bursa,Adana,İzmir,Aydın,Kars ve Almanyada ikamet etmektedirler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !